Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wykaz publikacji naukowych

red. Tomasz Pisula
 1. Chudy-Laskowska K., Pisula T. An Analysis of the Use of Energy from Conventional Fossil Fuels and Green Renewable Energy in the Context of the European Union’s Planned Energy Transformation. Energies, 15(19), 7369, 2022, pp.1-25, (DOI: https://doi.org/10.3390/en15197369).
 2. Sansyzbayeva Kh., Ashirbekova L., Pisula T, Musulmankulova A. Impact of the Pandemic on the Socio-Economic Development of Кazakhstan. Economics: the Strategy and Practice, 17(3), 2022, pp. 6-21, (DOI: https://doi.org/10.51176/1997-9967-2022-3-6-21).
 3. Svabova, L., Metzker, Z., Pisula, T., Development of unemployment in Slovakia in the context of the COVID-19 pandemic, Ekonomicko-manazerske spektrum, 14(2), 2020, pp. 114-123, (DOI: http://dx.doi.org/10.26552/ems.2020.2.114-123).
 4. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Liana M., Vasa L., Taxonomic Analysis of the Diversity in the Level of Wind Energy Development in European Union Countries, Energies, 13(17), 2020, pp. 1-21, (DOI: https://doi.org/10.3390/en13174371).
 5. Pisula T., An ensemble classifier-based scoring model for predicting bankruptcy of Polish companies in the Podkarpackie Voivodeship, Journal of Risk and Financial Management, 13(2), 37, 2020, pp. 1-35, (DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm13020037).
 6. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Analysis of the operations and development of airports in selected countries of East-Central Europe, [in:] P. Cyplik, G. Bartoszewicz, W. Machowiak, Ł. Brzeziński (Eds.). Contemporary Challenges in Supply Chains VOL. 2, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2019, pp. 2-16.
 7. Shkolnyk I., Pisula T., Loboda L., Nebaba N., Financial crisis of real sector enterprises: An integral assessment, Investment Management and Financial Innovations 16 (4), 2019, pp. 366-381.
 8. Vasylieva T., Bilan Y., Tiutiunyk I., Pisula T., Tax Gap Management as Part of the Concept of Competitive Advantage: A Cross-Country Empirical Assessment, [in:] Soliman, K. S. (Ed.). Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, pp. 13592-13603.
 9. Pisula T., Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstw logistycznych z regionu Podkarpacia z wykorzystaniem metodologii klasyfikatorów zespołowych, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania potencjałem rzeczowym i osobowym, pod red. Jurgilewicz O., Lorek M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, str. 33-63.
 10. Pisula T., Bankruptcy risk assessment for Polish and Czech logistics companies by means of the ensemble classifier approach, [in:] A. Ujwary-Gil & N. R. Potoczek (Eds.) Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, Institute of Economics Polish Academy of Sciences: Warsaw 2019, pp. 221-241.
 11. Pisula T., Ensemble classifiers approach for consumer credit scoring, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Albena  2018, SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 5, Issue 1.3, STEF 92 Technology Ltd. Bulgaria 2018, pp. 153-160.
 12. Pisula T. (2017), Zastosowanie ensemble klasyfikatorów do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora produkcyjnego działających na Podkarpaciu, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 15, No. 3/2017, s. 279-293.
 13. Pisula T., Analiza porównawcza rozwoju sektora bankowo-kredytowego w krajach UE z wykorzystaniem metod taksonomicznych, [w:] Taksonomia 29 - Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, pod red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 140-148.
 14. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Seasonal forecasting for air passenger trafic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Albena  2017, SGEM 2017 Conference Proceedings, Vol. 4, STEF 92 Technology Ltd. Bulgaria 2017, pp. 681-692.
 15. Pisula T., Measuring sovereign credit risk in EU countries using an ensemble of classifiers approach, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Albena  2017, SGEM 2017 Conference Proceedings, Vol. 3, STEF 92 Technology Ltd. Bulgaria 2017, pp. 453-460.
 16. Liana M., Pisula T., Problem optymalizacji dostaw z uwzględnieniem wielu okresów i różnorodnych środków transportu, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Tom 4, red. J. Feliks, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, s. 124-135.
 17. Brożyna J., Mentel G., Pisula T. (2016), Statistical methods of the bankruptcy prediction in the logistics sector in Poland and Slovakia, Transformations in Business & Economics, Vol. 15, Nr 1 (37), pp. 93-114.
 18. Pisula T., Mentel G., Brożyna J., Non-statistical methods of analysing of bankruptcy risk, „Folia Oeconomica Stetinensia”, vol. 15, no. 1, 2015, s. 7-21.
 19. Liana M., Pisula T., Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem wielu okresów planowania, „Logistyka”, Zeszyt 4, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015, s. 4463-4472.
 20. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Prognozowanie liczby wypadków drogowych na podkarpaciu, „Logistyka”, Zeszyt 4, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015, s. 2782-2796.
 21. Liana M., Pisula T., Zastosowanie programowania matematycznego do wyboru tras dostaw w sieci dystrybucji, Quantitative Methods in Economics, t. XV, z. 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 199-207.
 22. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce, „Logistyka”, Zeszyt 6, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2014, s. 2710-2722.
 23. Liana M., Pisula T., Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem różnych środków transportu, „Logistyka”, Zeszyt 6, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2014, s. 6719-6726.
 24. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Logistyka”, Zeszyt 3, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2014, s. 1061-1072.
 25. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce w przekroju województw - analiza porównawcza, TTS - Technika Transportu Szynowego, Zeszyt 10, Instytut Naukowo Wydawniczy "TTS", 2013, s.1895-1906.
 26. Pisula T., Metodyczne aspekty zastosowania modeli scoringowych do oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem metod ilościowych [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 265-288.
 27. Brożyna J., Mentel G., Pisula T., The prediction of bankruptcy of the logistic companies operating in the Subcarpathian Voivodeship, Modern Management Review, vol. XVIII, 20 (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, pp. 113-133.
 28. Chudy-Laskowska K., Pisula T., The comparative analysis of the companies from the TSL sector operating in Poland and Slovakia, Modern Management Review, vol. XVIII, 20 (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, pp. 27-52.
 29. Pisula T., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 219-234.
 30. Pisula T., The usage of scoring models to evaluate the risk of bankruptcy on the example of companies from the transport sector, Zarządzanie i Marketing z. 19, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s.133-146.
 31. Pisula T., Ranking Polskich firm z sektora Transport-Spedycja-Logistyka, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 18, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s.147-163.
 32. Pisula T., Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora informatycznego z wykorzystaniem modeli strukturalnych [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011, s. 280-291.
 33. Pisula T., Prognozowanie zagrożenia bankructwem dla spółek giełdowych z sektora budowlanego, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010, s.351-360.
 34. Pisula T., Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora deweloperów z wykorzystaniem modeli strukturalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 29, Wydawnictwo USZ, Szczecin 2010, s.109-122.
 35. Pisula T., Ocena ryzyka upadłości spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli strukturalnych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s.386-393.
 36. Pisula T., Ocena ryzyka upadłości dla polskich spółek giełdowych z sektora paliwowo-energetycznego, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, pod red.  P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2009, s.723-733.
 37. Pisula T., Ocena efektywności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (VaR) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii ClearHorizon™, [w:] Inwestowanie na rynku Kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 10, pod red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.125-136 (artukuł jest do pobrania w dziale - Materiały do pobrania).
 38. Pisula T., Mentel G., Analiza skuteczności wybranych nieparametrycznych metod obliczania VaR, [w:] Rynek Finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, pod red.  P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2008, s.117-123 (artukuł jest do pobrania w dziale - Materiały do pobrania).
 39. Pisula T. Mentel G., Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2007, s.235-244.
 40. Pisula T., Mentel G., Prognozy długookresowe dla wartości zagrożonej Value at Risk w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.308-315.
 41. Pisula T., Mentel G., Wierzbińska M., Klasyfikacja spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania, [w:] Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Część 2, pod red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s.221- 231.
 42. Pisula T., Mentel G., Wierzbińska M., Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych, [w:] Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, pod red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.462-471.
 43. Pisula T., Wierzbińska M., Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9 (2006), z.544, s.40-53.
 44. Pisula T., Mentel G., Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrade, „Rynek Terminowy”, t.27 (2005), z.1, s.22-34.
 45. Pisula T., Ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu „transport-zapasy”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 1 (2003), s.59-77.
 46. Pisula T., Mentel G., Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, [w:] Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, pod red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, s.501-510.
 47. Pisula T., Król M., Econometric Evaluation of effective control in a system of „transport – reserves” type, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, z.164 (2003), s.131-142.
 48. Pisula T., Mentel G., Hydzik P., Wykorzystanie metodologii „RISKGRADE” do oceny ryzyka inwestowania w akcje, [w:] Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno – gospodarczych, pod red. M. Król, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, s.213-230.
 49. Pisula T., Pisula J., Możliwości efektywnego przewidywania ryzyka zmian kursów akcji spółek notowanych na GPW, „Rynek Terminowy”, nr 3 (2002), z.17, s.113-121.
 50. Pisula T., Pisula J., Jak efektywnie przewidywać ryzyko zmian kursów akcji spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] Analiza i Perspektywy Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego, pod red. M. Król, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s.155-169.
 51. Pisula T., O wpływie pewnych uwarunkowań ekonomiczno - organizacyjnych na wielkość strat związanych z gospodarowaniem zasobami, [w:] Przedsiębiorczość w Procesie Przemian Strukturalnych w Europie Środkowo – Wschodniej, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s.493-512.
 52. Pisula T., Analiza liczbowa strat systemu transport - zapasy funkcjonującego w ustalonych warunkach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne" z. 4 (1996), nr 153, s.93-106.
 53. Pisula T., Wpływ braku równowagi cenowej na efektywność pewnego systemu gospodarki zasobami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 1 (1996), nr 143, s.61-71.
 54. Pisula T., Wpływ kosztów utrzymania zbiornika na efektywne funkcjonowanie systemu gospodarki zapasami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 1 (1996), nr 143, s.73-90.
 55. Król M., Pisula T., Wielkość strat pewnego systemu gospodarki zapasami w warunkach nierównowagi cenowej, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3 (1995), s.49-58.
 56. Król M., Pisula T., Analiza strat w pewnym systemie transport ciągły - zapasy, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2 (1995), s.21-30.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję